S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 920
  • Route 089, Route 103 -

Rẻ nhất

  • 45phút
  • 444
  • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda