Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 1giờ30phút
  • 5058
  • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

  • 2giờ15phút
  • 2300

Nhanh nhất

  • 1giờ45phút
  • 4680
  • - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Rẻ nhất

  • 2giờ30phút
  • 2300

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda