Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 1276
  • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - - [55638] Keio Takao, [55771] Keio Takao Line Rapid, [56022] Keio Takao - [12196] Jr Chuo, [12259] Jr Chuo, [12293] Jr Chuo, [12342] Jr Chuo, [12374] Jr Chuo, [12376] Jr Chuo

Rẻ nhất

  • 1giờ45phút
  • 1170
  • Route 036, Route 039 - Yokohama - [12293] Jr Chuo, [12342] Jr Chuo, [12374] Jr Chuo, [12376] Jr Chuo

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda