S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 45phút
  • 410
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

Sarushima

3giờ

Chùa Ganden

30phút

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 24000

Rẻ nhất

  • 1giờ
  • 695
  • Airport-Kyuko - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda