Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 1giờ15phút
  • 5058
  • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - T

Rẻ nhất

  • 2giờ
  • 2300

Hồ Ashi

1giờ

Nhanh nhất

  • 1giờ30phút
  • 41000

Rẻ nhất

  • 3giờ15phút
  • 3587
  • Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda