Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 1giờ15phút
 • 5058
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ15phút
 • 2300

Nhanh nhất

 • 1giờ
 • 4868
 • - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ
 • 2408
 • Odakyu Ltd Exp Hakone -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda