Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 1giờ30phút
 • 5158
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ15phút
 • 2300

Nhanh nhất

 • 1giờ
 • 1300

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 1300

Chinriu

30phút

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 4501
 • Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ
 • 2227
 • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda