S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

BẢO TÀNG MỲ LY

1giờ30phút

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 700

Rẻ nhất

  • 30phút
  • 539
  • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda