Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 1giờ30phút
  • 2391
  • [JT] Tōkaidō Line -

Nhanh nhất

  • 1giờ
  • 3961
  • Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Rẻ nhất

  • 2giờ30phút
  • 2483
  • - [JT] Tōkaidō Line -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda