Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 45phút
  • 519
  • [72888] Sotetsu Main Line Local, [73417] Sotetsu Main Line Exp., [75256] Sotetsu Main Line Rapid, [75522] Sotetsu Main Line Ltd. Exp. - Sagami

JN Family

JN Family

1giờ30phút

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 25000

Rẻ nhất

  • 1giờ
  • 1431
  • Yokohama -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda