S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 45phút
  • 479
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Sagami Line

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 26000

Rẻ nhất

  • 1giờ15phút
  • 1622
  • Sagami Line - [JH] Yokohama Line -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda