Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Chùa Yugyō

30phút

Phố Subana

30phút

Nhanh nhất

  • 1giờ
  • 1554
  • Enoshima Electric Railway - [JT] Tōkaidō Line -

Rẻ nhất

  • 1giờ
  • 1114
  • Enoshima Electric Railway - [JT] Tōkaidō Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda