S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 767
 • [JT] Tōkaidō Line - Sagami Line

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 539
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Sagami Line

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 28000

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 1132
 • Sagami Line - [JT] Tōkaidō Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda