Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 1giờ
  • 870
  • Route 031, Route 036, Route 038, Route 039, Route 059, Route 082 - [JH] Yokohama Line

Nhanh nhất

  • 1giờ15phút
  • 3710
  • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Homeway, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Rẻ nhất

  • 1giờ45phút
  • 1892
  • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda