Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Kobo no Sato-yu

1giờ30phút

Nhanh nhất

  • 1giờ15phút
  • 2027
  • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

Rẻ nhất

  • 1giờ15phút
  • 1864
  • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda