Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 4098
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Izuhakone Railway Daiyuzan line

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 2067
 • [JT] Tōkaidō Line - Izuhakone Railway Daiyuzan line

 • 15phút
 • 240
 • Izuhakone Railway Daiyuzan line

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 4451
 • Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ
 • 2227
 • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda