S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 1giờ
  • 649
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Homeway, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

Nanohana Dai

30phút

Ryokusuian

45phút

Nhanh nhất

  • 1giờ
  • 32000

Rẻ nhất

  • 2giờ
  • 1851
  • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp - 空港

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda