Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 1giờ15phút
 • 5216
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Hikari, Kodama - T

Rẻ nhất

 • 1giờ30phút
 • 2377
 • Tōkaidō - T

Nhanh nhất

 • 1giờ30phút
 • 45000

Rẻ nhất

 • 2giờ
 • 3056
 • Odawara-Hakone - Tōkaidō -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda