Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Enoshima

2giờ

  • 1giờ
  • 819
  • Enoshima Electric Railway - [JO] Yokosuka Line - Keikyu Evening Wing, Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp

Jogashima

1giờ

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 24000

Rẻ nhất

  • 1giờ30phút
  • 723
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda