Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

MUGEN-AN

MUGEN-AN

1giờ30phút

Nhanh nhất

  • 15phút
  • 18000

Rẻ nhất

  • 30phút
  • 576
  • [72143] Airport-Kyuko, [72303] Airport-Kyuko - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda