S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 30phút
  • 409
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Enoshima Local

Chùa Josen

1giờ

Nhanh nhất

  • 1giờ
  • 3487
  • Tokyu Den-en-toshi Local, Tokyu Den-en-toshi Semi-Exp - [JH] Yokohama Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama, Shinkansen Nozomi - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Rẻ nhất

  • 1giờ
  • 1500

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda