Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 4268
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp - JR Gotemba

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 949
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp - JR Gotemba

Nhanh nhất

 • 1giờ15phút
 • 4911
 • JR Gotemba - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ
 • 2013
 • JR Gotemba - JR Ueno-Tokyo -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda