S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 45phút
  • 410
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

Chợ cảng Yokosuka

1giờ30phút

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 25000

Rẻ nhất

  • 1giờ15phút
  • 1108
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda