Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Vườn Sankeien

1giờ30phút

 • 30phút
 • 398
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Seaside

 • 15phút
 • 220
 • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp

 • 1giờ30phút
 • 1725
 • Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp -

Nhanh nhất

 • 1giờ15phút
 • 1670
 • - [JT] Tōkaidō Line - Odakyu Enoshima Local, Odakyu Ltd Exp Enoshima

Rẻ nhất

 • 2giờ
 • 1670
 • - - [B] Blue Line - Odakyu Enoshima Local

 • 1giờ15phút
 • 2376
 • [JT] Tōkaidō Line - Odawara-Hakone Line

Nhanh nhất

 • 1giờ15phút
 • 4550
 • R - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Rẻ nhất

 • 3giờ
 • 3580
 • Odawara-Hakone - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda