S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Chùa Jochi

30phút

Chùa Tokei

30phút

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 21000

Rẻ nhất

  • 45phút
  • 803
  • [JO] Yokosuka Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda