Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

 • 15phút
 • 395
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

 • 30phút
 • 604
 • Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - [B] Blue Line

Mutekiro

2giờ

 • 15phút
 • 370
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - [JO] Yokosuka Line, [JS] Shōnan-Shinjuku Line

Okuratouen

30phút

 • 15phút
 • 422
 • [JO] Yokosuka Line, [JS] Shōnan-Shinjuku Line - [JT] Tōkaidō Line

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 1708
 • Hakone Tozan Railway -

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 1200

Nhanh nhất

 • 1giờ30phút
 • 3210
 • - [JT] Tōkaidō Line - [JO] Yokosuka Line - Enoshima Electric Railway

Rẻ nhất

 • 1giờ45phút
 • 2316
 • Hakone Tozan Railway - Hakone Tozan Railway - [JT] Tōkaidō Line - Enoshima Electric Railway

Gentouan

2giờ

Học viện Wabisuki

1giờ30phút

HAKKODO

30phút

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 1132
 • [JO] Yokosuka Line -

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 842
 • [JO] Yokosuka Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda