Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 550
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line, [JO] Yokosuka Line, [JT] Tōkaidō Line

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 500
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

Tháp Tokyo

1giờ

 • 15phút
 • 350
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 280
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 240
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 944
 • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp -

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 550
 • Route 058 - [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Seaside

 • 45phút
 • 803
 • Seaside - [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Shonan Monorail

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 25000

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 929
 • Sagami Line - Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda