Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 550
 • Tōkaidō

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 550
 • [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10921] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10978] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11025] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line)

 • 15phút
 • 230
 • [62189] Odakyu Enoshima Line Local

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 23000

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 1216
 • [74125] SOTETSU IZUMINO LINE LOCAL, [74176] SOTETSU IZUMINO LINE RAPID, [74344] Sotetsu Izumino Line Commuter Ltd. Exp. -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda