Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 30phút
  • 667
  • Keihin-Tōhoku/Negishi, Shōnan-Shinjuku, Tōkaidō, Yokosuka - [156793] Shonan Monorail

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 23000

Rẻ nhất

  • 1giờ
  • 1572
  • [157630] Enoshima Electric Railway, [157804] Enoshima Electric Railway, [157805] Enoshima Electric Railway - [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11054] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11110] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11137] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11179] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11183] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11186] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [16715] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service, [16717] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda