S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Chùa Komyo

30phút

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 28000

Rẻ nhất

  • 1giờ
  • 1224
  • [JT] Tōkaidō Line - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda