S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

 • 45phút
 • 550
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

Chùa Kan'ei

30phút

 • 1giờ
 • 650
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 469
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Seaside

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 430
 • Route 002 - Airport-Kyuko, Keikyu Evening Wing, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

 • 1giờ15phút
 • 1118
 • [JO] Yokosuka Line - [JT] Tōkaidō Line

 • 1giờ
 • 1587
 • [JT] Tōkaidō Line -

Kinokuniya

2giờ

Nhanh nhất

 • 2giờ15phút
 • 6726
 • - - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 3giờ30phút
 • 4526
 • - - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda