Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Trình diễn ánh sáng ở Motomachi

Trình diễn ánh sáng ở Motomachi

Chuyến đi về đêm ở Yokohama (Du thuyền Sea Bass)(Trình diễn ánh sáng)

Chuyến đi về đêm ở Yokohama (Du thuyền Sea Bass)(Trình diễn ánh sáng)

Trình diễn ánh sáng Kirara @ Art Shinyuri ở Shinyurigaoka

Trình diễn ánh sáng Kirara @ Art Shinyuri ở Shinyurigaoka

Trình diễn ánh sáng Sagamiko

Trình diễn ánh sáng Sagamiko

Trình diễn ánh sáng về đêm trên núi Oyama

Trình diễn ánh sáng về đêm trên núi Oyama

Trình diễn ánh sáng Yomiuriland Jewellumination

Trình diễn ánh sáng Yomiuriland Jewellumination