Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Trình diễn ánh sáng ở Motomachi

Trình diễn ánh sáng ở Motomachi

Chuyến đi về đêm ở Yokohama (Du thuyền Sea Bass)(Trình diễn ánh sáng)

Chuyến đi về đêm ở Yokohama (Du thuyền Sea Bass)(Trình diễn ánh sáng)

Cây thông Giáng sinh Miyagase (Trình diễn ánh sáng)

Cây thông Giáng sinh Miyagase (Trình diễn ánh sáng)

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)(Trình diễn ánh sáng)

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)(Trình diễn ánh sáng)

Cầu tàu Gạch đỏ (Red Brick Pier)(Trình diễn ánh sáng)

Cầu tàu Gạch đỏ (Red Brick Pier)(Trình diễn ánh sáng)

Yokohama Cosmoworld(Trình diễn ánh sáng)

Yokohama Cosmoworld(Trình diễn ánh sáng)

Sự kiện ánh sáng Jewelry of Shonan(Trình diễn ánh sáng)

Sự kiện ánh sáng Jewelry of Shonan(Trình diễn ánh sáng)

Chuyến đi Jungle Cruise ngắm cảnh đêm nhà máy(Trình diễn ánh sáng)

Chuyến đi Jungle Cruise ngắm cảnh đêm nhà máy(Trình diễn ánh sáng)

Trình diễn ánh sáng Kirara @ Art Shinyuri ở Shinyurigaoka

Trình diễn ánh sáng Kirara @ Art Shinyuri ở Shinyurigaoka

Trình diễn ánh sáng Sagamiko (Trình diễn ánh sáng)

Trình diễn ánh sáng Sagamiko (Trình diễn ánh sáng)

Trình diễn ánh sáng về đêm trên núi Oyama

Trình diễn ánh sáng về đêm trên núi Oyama

Trình diễn ánh sáng Yomiuriland Jewellumination(Trình diễn ánh sáng)

Trình diễn ánh sáng Yomiuriland Jewellumination(Trình diễn ánh sáng)