Khai trương Bảo tàng Ninja ở Odawara!

19-Apr-2019

Các ninja Fuma đóng một vai trò quan trọng tại Odawara trong thời Chiến Quốc...
Tìm hiểu những câu chuyện lịch sử và trải nghiệm kỹ thuật ninjutsu tại bảo tàng thú vị này!

Bạn có muốn trở thành một ninja?

[WEBSITE]
http://www.odawara-kankou.com.e.jk.hp.transer.com/topics/rekishi_renew.html

Chia sẻ