Kawasaki Halloween!!

12-Oct-2018

Hoặc cho kẹo hoặc bị ghẹo!! Ở Nhật Bản, Halloween dành cho cả trẻ em và người lớn!
Năm nay, các sự kiện Halloween sẽ lại được tổ chức tại La Cittadella ở Kawasaki!
Có nhiều cách để vui chơi trong mùa lễ, từ diễu hành quanh phố phường tới thi hóa trang.
Năm nay chắc chắn bạn phải tham gia nhé!

Sự kiện: 01-31 tháng Mười năm 2018
Địa điểm: La Cittadella
Hướng dẫn: 5 phút Đi bộ từ nhà ga JR/Keikyu Kawasaki
Trang web: http://lacittadella.co.jp.e.aan.hp.transer.com/halloween/ (Anh)

[Bài viết đặc sắc]
https://trip.pref.kanagawa.jp/itinerary/halloween-in-kawasaki-enjoy-the-parade-and-discover-local-culture/5 (Anh)

Chia sẻ