Hakone: Cập nhật thông tin Núi Lửa Owakudani

21-May-2019

Mức cảnh báo phun trào núi lửa ở Hakone Owakudani đã được nâng lên mức độ 2.
Khu vực nguy hiểm này được cho là khu vực xung quanh miệng núi lửa và nằm trong vùng Hakone. Chúng tôi hiện đang phong toả khu vực này.

Tìm hiểu thêm

Thông tin liên quan
Cáp treo Hakone
Xem trực tiếp Owakudani

Chia sẻ