Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Zenzou

Zenzou

Bạn có thể trải nghiệm làm dép lê Yokosuka. Có hướng dẫn tiếng Anh. Yêu cầu đăng kí trước (046-841-3960 hoặc email: eriko_i@tbp.t-com.ne.jp)

Thông tin cần thiết

Giờ làm việc
  • Mở cửa 2 ~ 3 lần mỗi tháng (thứ 3・thứ 6)

Thời lượng được đề xuất : 45phút

Giá Phí khóa học: 5.000 yên (gồm thuế・phí nguyên liệu)
Đường đến Tuyến Keikyu, ga Maborikaigan
Cơ sở vật chất sẵn có

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Lễ hội lồng đèn Uwamachi Ronan

Lễ hội lồng đèn Uwamachi Ronan

Yokosuka, Miura
Công viên trung tâm Yokosuka

Công viên trung tâm Yokosuka

Yokosuka, Miura
Khách sạn Yokosuka

Khách sạn Yokosuka

Yokosuka, Miura
Chợ Wakamatsu

Chợ Wakamatsu

Yokosuka, Miura

Hình ảnh