Tổng quan

Bạn có thể trải nghiệm làm dép lê Yokosuka. Có hướng dẫn tiếng Anh. Yêu cầu đăng kí trước (046-841-3960 hoặc email: eriko_i@tbp.t-com.ne.jp)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-1 Uwamachi, thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến Keikyu, ga Maborikaigan

Giờ làm việc

Mở cửa 2 ~ 3 lần mỗi tháng (thứ 3・thứ 6)

Giá

Phí khóa học: 5.000 yên (gồm thuế・phí nguyên liệu)

Hình ảnh

Lễ hội lồng đèn Uwamachi Ronan
Yokosuka, Miura

Lễ hội lồng đèn Uwamachi Ronan

Công viên trung tâm Yokosuka
Yokosuka, Miura

Công viên trung tâm Yokosuka

Khách sạn Yokosuka
Yokosuka, Miura

Khách sạn Yokosuka

Chợ Wakamatsu
Yokosuka, Miura

Chợ Wakamatsu