Chùa Yugyō (cây bạch quả - chợ trời chùa Yugyō, Fujisawa)

Khu vực Shonan30phút

Miêu tả

Đây là ngôi chùa chính của phái Jishu, được thành lập bởi Ippen Shonin trong thời kỳ Kamakura. Điểm nổi bật của ngôi chùa này là cây bạch quả cao lớn được công nhận là di tích thiên nhiên của thành phố. Vào chủ nhật đầu tiên và chủ nhật thứ ba mỗi tháng, một chợ trời đồ cổ được tổ chức ở đây.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-8-1 Nishitomi, thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa

Số điện thoại

0466-22-2063

Giờ làm việc

9:00 sáng – 4:00 chiều

Ngày lễ

Không có ngày nghỉ (Nghỉ thứ 3・thứ 4・thứ 5・thứ 6 đối với điện báu vật)

Giá

Miễn phí (điện báu vật 400 yên)

Hình ảnh

Yugyo-no-Bon

Yugyo-no-Bon

Chùa Yugyō

Chùa Yugyō

Chùa Choushou-in

Chùa Choushou-in

Chùa Shintoku

Chùa Shintoku