Trải nghiệm Trà Đạo Tsunakawa

Yokohama, Kawasaki 1giờ

Tổng quan

【Các tiết mục sẽ được sắp xếp tại địa điểm MICE】 Công ty này cũng triển khai kinh doanh như một công ty thương mại phân phối trà Nhật Bản, laver (rong biển) và các sản phẩm liên quan đến thực phẩm khác của Nhật Bản. Công ty có thị trường mục tiêu tại Nhật Bản và trên toàn thế giới. Bạn có thể trải nghiệm các bài giảng về trà đạo Nhật Bản và thử sức pha trà xanh và pha trà trong ấm.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

18-3, Daimachi, Thị trấn Kawasaki, Thành phố Kawasaki, Kanagawa

Hình ảnh

Kawasaki · Tsunakawa
Yokohama, Kawasaki

Kawasaki · Tsunakawa

Công viên Taishi
Yokohama, Kawasaki

Công viên Taishi

Trải nghiệm cắt kẹo(Trụ sở chính Matsuya)
Yokohama, Kawasaki

Trải nghiệm cắt kẹo(Trụ sở chính Matsuya)

Shogetsuan Kawasaki (Soba)
Yokohama, Kawasaki

Shogetsuan Kawasaki (Soba)