Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Trải nghiệm Trà Đạo Tsunakawa

Trải nghiệm Trà Đạo Tsunakawa

【Các tiết mục sẽ được sắp xếp tại địa điểm MICE】 Công ty này cũng triển khai kinh doanh như một công ty thương mại phân phối trà Nhật Bản, laver (rong biển) và các sản phẩm liên quan đến thực phẩm khác của Nhật Bản. Công ty có thị trường mục tiêu tại Nhật Bản và trên toàn thế giới. Bạn có thể trải nghiệm các bài giảng về trà đạo Nhật Bản và thử sức pha trà xanh và pha trà trong ấm.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Kawasaki · Tsunakawa

Kawasaki · Tsunakawa

Kawasaki
Công viên Taishi

Công viên Taishi

Kawasaki
Trải nghiệm cắt kẹo

Trải nghiệm cắt kẹo

Kawasaki
Shogetsuan Kawasaki (Soba)

Shogetsuan Kawasaki (Soba)

Kawasaki