Chùa Shinjou-in

Khu vực Shonan 15phút

Tổng quan

Shinjo-in là ngôi chùa chính nằm trong khuôn viên chùa Yugyo; và trong nhiều thế hệ, những người trông nom chùa Yugyo đã được bổ nhiệm để trở thành trụ trì. Người ta tin rằng Shinjo-in được thành lập vào năm 1325, cùng năm khi chùa Yugyo được xây dựng. Hình ảnh được cung cấp bởi Trung tâm trao đổi Fujisawa.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-8, Nishitomi, thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Xuống ở ga Fujisawa trên tuyến chính JR Tokaido

Giờ làm việc

Cần xác nhận

Ngày lễ

Cần xác nhận

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Chùa Shintoku
Khu vực Shonan

Chùa Shintoku

Chùa Yugyō (cây bạch quả - chợ trời chùa Yugyō, Fujisawa)
Khu vực Shonan

Chùa Yugyō (cây bạch quả - chợ trời chùa Yugyō, Fujisawa)

Yugyo-no-Bon
Khu vực Shonan

Yugyo-no-Bon

Fujisawa Shuku Kouryu-kan
Khu vực Shonan

Fujisawa Shuku Kouryu-kan