Phòng tham khảo Place Name

Yokohama, Kawasaki 45phút

Tổng quan

Cơ sở này là nơi tổ chức rất nhiều sự kiện và bài giảng. Tại đây cũng có không gian triển lãm giúp bạn tìm hiểu về sự thay đổi của lịch sử từ thời kỳ Edo ở Kawasaki và trưng bày nhiều tài liệu nghiên cứu từ khắp nơi ở Nhật Bản.

Cơ sở vật chất sẵn có

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

4F1-6-10 Mizonokuchi, quận Takatsu, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến JR Nanbuu, ga Musashi-Mizonokuchi / Tuyến Tokyu Den-en-toshi, ga Mizonokuchi

Giờ làm việc

9:00 ~ 16:30

Giá

Vào cửa miễn phí

Hình ảnh

Công viên Hisamoto-yakuimonn
Yokohama, Kawasaki

Công viên Hisamoto-yakuimonn

Wagashi Miyoshino - Trải nghiệm làm wagashi (bánh ngọt Nhật Bản)
Yokohama, Kawasaki

Wagashi Miyoshino - Trải nghiệm làm wagashi (bánh ngọt Nhật Bản)

Cầu Oishi
Yokohama, Kawasaki

Cầu Oishi

Oyama Kaido
Yokohama, Kawasaki

Oyama Kaido