Trung tâm tái tạo nước thứ hai khu vực phía Bắc

Yokohama, Kawasaki 30phút

Tổng quan

Trung tâm tái tạo nước thứ hai khu vực phía Bắc nằm ở sườn phía đông của cửa sông Tsurumi. Ở quận Tsurumi, chủ yếu là phía đông nam khu vực JR Tokaido (trên bờ vịnh Tokyo) nằm dưới sự kiểm soát. Họ kiểm soát hệ thống thoát nước, duy trì chất lượng nước, kiểm soát lũ lụt và các mục đích khác. Nơi đây được kích hoạt từ năm 1984.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-6-8 Suehiro-cho, quận Tsurumi, thành phố Yokohama

Giờ làm việc

9:00 ~ 17:00 (tùy theo sự kiện, cần xác nhận và đăng ký trước)

Ngày lễ

Cần xác nhận trước Tùy theo từng sự kiện

Hình ảnh

Nhà máy Nissan Yokohama
Yokohama, Kawasaki

Nhà máy Nissan Yokohama

Nông trại dâu tây Tokyo (TOKYO STRAWBERRY PARK)
Yokohama, Kawasaki

Nông trại dâu tây Tokyo (TOKYO STRAWBERRY PARK)

Hiện trường vụ việc Namamugi và Đài tưởng niệm
Yokohama, Kawasaki

Hiện trường vụ việc Namamugi và Đài tưởng niệm

Lễ hội Namamugi Kyuutoukaido & Lươn
Yokohama, Kawasaki

Lễ hội Namamugi Kyuutoukaido & Lươn