Khu vực trung tâm

Địa điểm

Khu vực trung tâm

Khu vực Keno nằm ở trung tâm của tỉnh Kanagawa nơi thiên nhiên và thành phố cùng tồn tại. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều địa điểm như sông Sagami nổi tiếng với cá hương, hang sake có từ thời Edo và các cơ sở nghiên cứu không gia và robot.
Cánh đồng hoa hướng dương Zama
Khu vực trung tâm 453

Cánh đồng hoa hướng dương Zama

Đập Miyagase
Khu vực trung tâm 9

Đập Miyagase

Ebina S.A.
Khu vực trung tâm 3

Ebina S.A.

Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball)
Khu vực trung tâm 7

Tản bộ ven hồ Sagami (Giải trí thời Chiêu Hòa, trò chơi retro shooting và smart ball)

Pleasure Forest hồ Sagami
Khu vực trung tâm 14

Pleasure Forest hồ Sagami

Onsen (Suối nước nóng) nhà trọ Motoyu ở Iiyama
Khu vực trung tâm 4

Onsen (Suối nước nóng) nhà trọ Motoyu ở Iiyama

Đáy sông (sông Sagami, thành phố Atsugi)
Khu vực trung tâm 15

Đáy sông (sông Sagami, thành phố Atsugi)

Cây thông Giáng sinh Miyagase
Khu vực trung tâm 10

Cây thông Giáng sinh Miyagase