Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

Xung quanh Kanagawa

Xung quanh Kanagawa

Làm gì ở Xung quanh Kanagawa

Ga số 5 Tuyến Subaru Núi Phú Sỹ

Ga số 5 Tuyến Subaru Núi Phú Sỹ

Xung quanh Kanagawa
Hồ Kawaguchi

Hồ Kawaguchi

Xung quanh Kanagawa
Bãi biển Odaiba

Bãi biển Odaiba

Xung quanh Kanagawa
Mishima Skywalk

Mishima Skywalk

Xung quanh Kanagawa
Gotemba Premium Outlets

Gotemba Premium Outlets

Xung quanh Kanagawa
Đền Imado

Đền Imado

Xung quanh Kanagawa
Đền Mishimataisha

Đền Mishimataisha

Xung quanh Kanagawa
Tháp Tokyo Skytree

Tháp Tokyo Skytree

Xung quanh Kanagawa