S

Starting Point

Wakamiya Hachimangu Shrine

Ishigannon

Nitta Shrine

F

Finishing Point

Added