S

Starting Point:
Yokohama Station

Fastest

 • 45m
 • 4268
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Cheapest

 • 1h15m
 • 2309
 • [JT] Tōkaidō Line -

Fastest

 • 1h
 • 3667
 • Hakone Tozan Railway - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Cheapest

 • 2h
 • 2571
 • - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Finishing Point:
Haneda Airport