S

Starting Point:
Yokohama Station

Fastest

 • 1h
 • 1040

Cheapest

 • 1h15m
 • 676
 • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Keikyu Evening Wing, Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp

Fastest

 • 1h15m
 • 1305
 • Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - [JH] Yokohama Line - Route 136

Cheapest

 • 2h
 • 1125
 • Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Route 039 - Route 136

 • 1h
 • 1280
 • Route 136 - [JH] Yokohama Line -

F

Finishing Point:
Haneda Airport