S

Starting Point:
Yokohama Station

Fastest

 • 30m
 • 4198
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - [JT] Tōkaidō Line - JR Gotemba

Cheapest

 • 45m
 • 1060
 • [JT] Tōkaidō Line - JR Gotemba

 • 15m
 • 338
 • JR Gotemba - [JT] Tōkaidō Line

Fastest

 • 45m
 • 3374
 • Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Cheapest

 • 1h45m
 • 2199
 • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Finishing Point:
Haneda Airport