สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

ถนนสะอุซาน (ถนน 1000) สะกะมิได

สมาคมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ทะมะโงะ ไคโดะ อะสะมิโซะ

สวีท เอค

สวนสะกะมิฮะระ อะสะมิโสะ

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม