S

จุดเริ่มต้น

โรงแรมนิว แกรนด์

นิฮอน โอโอะโดะริ

ท่าเรือโอซันบาชิ

รอยัล วิง

ฮาร์เบอร์วิว ปาร์ค (มินะโตะ-โนะ-มิเอะรุ โอะกะ โคเอ็น)

F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม