สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น

สวนป่าฮิกะชิทะคะเนะ

สวนสัตว์ ยุเมะมิ

น้ำพุร้อนชิระคุ

โทะโดะโระคิ เรียวคุชิ

พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นกลางแจ้ง

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด

เพิ่มเติม